Rodzaje spółek

0
1177
Rodzaje spółek

Prawo handlowe prywatne definiuje między innymi to, jakie mogą istnieć spółki. Odpowiednim aktem prawnym jest tu ustawa, która ma nazwę Kodeks spółek handlowych. Wymienia ona rodzaje spółek prawa handlowego, sposób na ich rejestrację, w jakich ramach mogą działać i ogólnie wszelkie przepisy regulujące ich sytuację prawną.

Rodzaje spółek w Polsce nie są więc nieograniczone. Spółki prawa handlowego dzielą się na osobowe i te tak zwane kapitałowe. Jak sama nazwa wskazuje, podział ten odnosi się do głównych kryteriów funkcjonowania całej spółki.

Spółki osobowe charakteryzują się tym, że ich działalność bazuje na elemencie osoby – ich założyciela lub założycieli. Wśród spółek osobowych wyróżnić można spółkę komandytową. W jej skład wchodzą członkowie określani mianem komandytariuszy i komplementariuszy. Oprócz spółki komandytowej rodzajami spółek osobowych są spółka jawna, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Przykładem działalności spółki osobowej jest kancelaria adwokacka – jej powstanie uzależnione jest od czynnika osobowego, którym w tym przypadku jest osoba adwokata, czyli wyspecjalizowanego prawnika. Nikt inny tego typu spółki założyć nie może, bo nie posiada do tego uprawnień. Drugim rodzaj spółek handlowych – spółki kapitałowe charakteryzuje się tym, że do ich powstania potrzebny jest kapitał, czyli wkład pieniężny, który członkowie spółki wnoszą na poczet jej przyszłego funkcjonowania. Kodeks spółek handlowych określa, w jakiej wysokości kapitał zakładowy jest wymagany do założenia poszczególnych spółek, to jest spółki z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Oprócz spółek prawa handlowego w Polsce prawo zakłada istnienie jeszcze spółki cywilnej, która nie jest uregulowana w powyższym kodeksie. Jej powstanie warunkuje zawarcie umowy cywilnoprawnej – umowy spółki cywilnej pomiędzy wspólnikami. Odpowiedzialność w tym wypadku ponosi nie spółka, a poszczególni jej członkowie i jest to cecha charakterystyczna tej właśnie spółki występującej w prawie polskim.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here